top of page

Werkwijze

Image by Green Chameleon

Tarieven: 

  • Intakegesprek: 65 EUR

  • Individuele sessie: 60 EUR

  • Gezinssessie: 70 EUR

  • Intelligentieonderzoek: 120 EUR (incl. verslag + nabespreking)

  • Verslag voor school: afhankelijk van de benutte tijd (+/- 50 EUR)

  • Besprekingen (op school, in kabinet): afhankelijk van de benutte tijd (+/- 650 EUR)

 

Afhankelijk van mutualiteit zijn een aantal sessies ook terugbetaald. Gelieve uw eigen mutualiteit te contacteren voor meer informatie hieromtrent of klik op onderstaande link: 

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf

 
De werkwijze verschilt niet veel tussen kinderen/jongeren en volwassenen. Wel de soort methodieken die er gebruikt worden. Bij kinderen ga ik vooral te werk met creatieve therapie, speltherapie en cognitieve therapie. Bij volwassenen komt vooral gesprekstherapie aan bod. 
 
Kinderen en jongeren worden vaak door hun ouders aangemeld. Eerst vindt er een verkennend gesprek plaats waarin ouders de kans krijgen hun bezorgdheden en wensen te uiten. Ook peil ik in dit gesprek graag naar de hulpvraag van het kind of de jongere. Ook wat er we goed gaat en wat de sterktes zijn van de kinderen/jongeren vind ik heel belangrijk. 
Daarna worden er enkele sessies ingepland met de kinderen/jongeren zelf. Hierin wordt er dieper ingegaan op de moeilijkheden, de emoties, wensen en verlangens, ... Soms worden, afhankelijk van de probleemstelling, de ouders, broers of zussen of andere familieleden mee uitgenodigd.
Ook bij volwassenen ga ik in de eerste gesprekken eerder verkennend te werk waarbij ik graag verder de hulpvraag uitdiep alsook probeer te focussen op de dingen die wel al goed gaan. We proberen uiteindelijk tot een therapie te komen waarbij de cliënt zich comfortabel bij voelt. 
bottom of page