top of page

Aanbod

Bij mij kunnen zowel kinderen, jongeren als jongvolwassenen terecht voor psychotherapie* in de vorm van gesprekstherapie, cognitieve therapie, creatieve therapie, en speltherapie. 

 

Ook kunnen kinderen en jongeren

(+6 jaar) bij mij terecht voor intelligentieonderzoek.

 Dit kan nodig zijn i.f.v. onderzoek naar bepaalde leerstoornissen (bv. dyslexie) of i.f.v. een eventuele schooloriëntering. 

"Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen en heeft als doel deze klachten en problemen op te lossen, te verminderen of beter hanteerbaar te maken."

 

Individuele begeleiding voor kinderen en jongeren

Bij kinderen en jongeren ga ik vooral aan de slag met creatieve therapie, speltherapie en cognitieve therapie. De beleving van het kind/de jongere staat voor mij centraal. Ik ga op zoek naar de onderliggende emoties bij de moeilijkheden die mijn cliënten en hun gezinnen op dat moment ondervinden.

 

In de behandeling van kinderen worden de ouders ook steeds betrokken via oudergesprekken en/of opvoedingsondersteuning. 

Thema's: 

 • Emotionele moeilijkheden
  Zoals: faalangst, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, angst

 • Gedragsmoeilijkheden
  Zoals: Omgaan met boosheid of verdriet

 • Sociale moeilijkheden
  Zoals: omgaan met pestgedrag, assertiviteit

 • Hoogsensitiviteit

 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD

 

 

 

Individuele therapie bij jongvolwassenen 

 

Via gesprekken krijgen jongeren en (jong)volwassenen meer grip op hun leven. Ze krijgen meer inzicht in hun eigen beleving, ze leren anders omgaan met moeilijke situaties en leren bepaalde ervaringen verwerken.

Thema's: 

 • Emotionele moeilijkheden
  Zoals: faalangst, laag zelfbeeld, depressieve gevoelens, angst en stressgerelateerde klachten

 • Sociale moeilijkheden
  Zoals: assertiviteit, sociale isolatie

 • Hoogsensitiviteit

 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD

DSC03721_JPG.webp
bottom of page